Η Εταιρία EuroMare ιδρύθηκε τον Μάιο του 1994 ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Από την αρχή της ίδρυσή της, κύριος στόχος της ήταν η διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων, κυρίως συνεδρίων και εκθέσεων, εστιάζοντας στην πολιτιστική, εκπαιδευτική και περιβαλλοντική ανάπτυξη και στη δημιουργία ανταλλαγών τεχνογνωσίας.

Η EuroΜare διοργάνωσε από το 1994 έως το 1997 στον Πειραιά (Ελλάδα), το Ρότερνταμ (Ολλανδία) και Μπέρμιγχαμ (Ηνωμένο Βασίλειο), το EuroΜare Forum το οποίο αφορούσε την προώθηση συνεργασίων σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο και επικεντρωνόταν στο τομέα της θαλάσσιας τεχνολογίας και συμβουλευτικής περιβάλλοντος για λιμάνια. Το EuroΜare Forum χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Γενική Διεύθυνση XXIII (Επιχειρήσεων και Τουρισμού), και ακολούθησε τους κανόνες του προγράμματος Europartenariat, ως η πρώτη εκδήλωση Partenariat στην Ευρώπη. Επομένως η EuroΜare υπήρξε μεταξύ των πρώτων εταιρείων στην Ευρώπη με που διαχείριστηκε επιτυχώς Partenariats και από τότε διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε αυτό το είδος των εκδηλώσεων.

Το έτος 2013 η EuroMare ανέλαβε σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης, (Π.Σ.Α.Τ.) την διοργάνωση της Art-Athina, Διεθνής Συνάντησης Σύγχρονης Τέχνης, μία από τις μακροβιότερες έκθεσεις σύγχρονης τέχνης, στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο και σημαντικότερο ετήσιο εικαστικό γεγονός στην Ελλάδα. Προσελκύει ετησίως πάνω από 40.000 επισκέπτες και φέρνει κοντά σημαντικές Ελληνικές και ξένες αίθουσες τέχνης, πολιτιστικούς φορείς, επιμελητές, συλλέκτες, καλλιτέχνες και κριτικούς τέχνης. (www.art-athina.gr).

Η διοργάνωση της Διεθνής Συνάντησης Σύγχρονης Τέχνης, Art-Athina 2013 & 2014 εντάχθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2007-2013” (ΕΣΠΑ) με κωδικό MIS 377317.

‘Ολοι οι συνεργάτες της EuroMare διαθέτουν μεγάλη εμπειρία, κατάρτιση και τεχνογνωσία στη διαχείριση έργων και η εταιρία διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση μιας πετυχημένης διεθνούς εκδήλωσης ή και την υλοποίηση απλών ή σύνθετων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία EuroMare είναι πιστοποιημένη από την TUV HELLAS, με Διαχειριστική Επάρκεια σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 : 2008 για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα.

Ικανοποιεί ως δικαιούχος της απαιτήσεις για την Διαχειριστική Επάρκεια σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο και τους οδηγούς εφαρμογής:

ΕΛΟΤ 1431-2:2008, Επίπεδο 1 (Οργανισμός Υλοποίησης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών και Υπηρεσιών)

ΕΛΟΤ 1431-3:2008 (Οργανισμός Υλοποίησης Συγκεκριμένων Δράσεων με Ιδία Μέσα)

Για το Πεδίο Εφαρμογής: Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσίων στον Τομέα της Οργάνωσης Εκδηλώσεων.

Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Αικατερίνη Σάλιαρη: Πρόεδρος

Ειρήνη Αβούρη: Γενική Γραμματέας

Χρυσούλα Τσιτούρη: Ταμίας

Επικοινωνία

info@euromare.eu

Έδρα: Σωκράτους 3, Αθήνα 105 52

Τηλ: 210 92 21 254

Φαξ: 210 92 21 589
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ:

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ART ATHINA 2016


Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρακτικό Νο 62 (18/09/2015), η H Εταιρία EUROMARE (ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΕ) Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Σωκράτους 3, ενδιαφέρεται για την: «Ενοικίαση εκθεσιακού κέντρου για την πραγματοποίηση της έκθεσης ART ATHINA 2016».
Κριτήριο κατακύρωσης το Xαμηλότερο Kόστος σε σχέση με την κάλυψη των αναγκών της έκθεσης.

Α. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Προκειμένου να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες της έκθεσης ART ATHINA 2016 απαιτείται κτήριο με εμβαδό περίπου 8.000 m2.

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Το προς ενοικίαση ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών, να εξυπηρετείται ικανοποιητικά από μέσα μαζικής μεταφοράς, να διαθέτει χώρους λειτουργικούς και επαρκείς σε χωρητικότητα, εύκολα προσβάσιμους για τους επισκέπτες, κυρίως για ΑΜΕΑ, να διαθέτει κτηριακές εγκαταστάσεις με τη μέγιστη αξιοποίηση χώρων για τους εκθέτες. Θα προτιμηθεί κτήριο με άμεσο φυσικό φωτισμό, και χώρους στάθμευσης όσο το δυνατόν περισσότερους.

Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Η Μίσθωση του κτηρίου θα είναι τον Μάιο 2016 για (8) ημέρες, (4ημέρες λειτουργία έκθεσης, 3ημέρες το στήσιμο και 1ημέρα η αποξήλωση).

Δ. ΠΛΗΡΩΜΗ
Με την υπογραφή της σύμβασης θα καταβληθεί στον Ανάδοχο μέρος του συνολικού ανταλλάγματος και η εξόφληση όλου του ποσού, θα πραγματοποιηθεί με την παραλαβή του χώρου.

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους για την μίσθωση ακινήτου έως τις 8/10/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Οι προσφορές θα σταλούν στα γραφεία της εταιρίας EUROMARE (ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΕ) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση info@euromare.eu ή με Fax στο 210 92 21 589 ή ταχυδρομικώς ή με courier στα γραφεία της εταιρίας EUROMARE (ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΕ) στην Αθήνα Σωκράτους 3, 105 52 Αθήνα, ή σύμφωνα με τα παρακάτω:
Οι προσφορές που θα υποβληθούν ταχυδρομιώς ή με courier εξωτερικά θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
α) Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ART ATHINA 2016
β) Τα στοιχεία του αποστολέα.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Αικατερίνη Σάλιαρη, Τηλέφωνο : 210 92 21 254 Fax : 210 92 21 589 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η διάρκεια της σχετικής Σύμβασης μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, άρχεται από την υπογραφή της έως και την αποξήλωση της έκθεσης ART ATHINA 2016

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΕ 21/09/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ART-ATHINA 2016

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρακτικό Νο 62 (18/09/2015), η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπική, ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΕ, Σωκράτους 3, Αθήνα, Τηλέφωνο : 210 92 21 254  Fax : 210 92 21 589 Εmail : info@euromare.eu, προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαμέροντος με αριθμό διακήρυξης 04/2015 για την ενοικίαση τεχνικού εξοπλισμού για την “Ανάθεση υπηρεσιών για την ολοκληρωμένη κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρων, με πρόσθετη παροχή εξοπλισμού επίπλων, ξύλινων κατασκευών, στοιχείων δομής, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και επιδαπέδιας επίστρωσης, με σκοπό την διεξαγωγή της έκθεσης Art Athina 2016.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.euromare.eu.) ή μπορεί να παραληφθεί και από τα γραφεία της εταιρίας.
Παραλαβή των διακηρύξεων ή οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να σας παραχωρηθεί από την εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΕ Διεύθυνση: Σωκράτους 3, 105 52 Αθήνα, Τηλ. : 210 92 21 254, Φαξ : 210 92 21 589, Πληροφορίες: Αικατερίνη Σάλιαρη ώρες 09:00-17:00

Η Εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΕ δραστηριοποιείται στη διοργάνωση Διεθνών ή αποκλειστικά Ελληνικών εκδηλώσεων με θέμα τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση, τον Τουρισμό, το Περιβάλλον και γενικότερα την ανάπτυξη. Οι δράσεις και τα προγράμματα αναπτύσσονται σε συνεργασία με Δημόσιους Φορείς, Πανεπιστημιακά και Επιστημονικά Ιδρύματα και Διεθνής Οργανισμούς. Διαχειρίζεται και συμμετέχει σε κοινοτικά προγράμματα.

Η διεξαγωγή της έκθεσης Art Athina 2016, θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο 2016 στην Αθήνα σε χώρο περίπου 8.000 τμ. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή αλλά και η τήρηση των προδιαγραφών που θέτει η διοργάνωση.

Ημερομηνία διαγωνισμού 12.10.2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ‘ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΕ’, επί της οδού Σωκράτους 3, 105 52 Αθήνα, ενώπιον Επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000 €) χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 12.10.2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ